Våra metoder

En del människor tänker i form av problem, vi tänker i form av lösningar.

Utan mål spelar det ingen roll åt vilket håll man går - det blir ändå åt fel håll

Vi har inte enkla lösningar på alla problem, men vi vet att de flesta problem går att lösa! 

Med bred erfarenhet från verksamheter i offentlig sektor och i näringsliv är vi säkra på att vi har de metoder och den kompetens som krävs för att hjälpa er med lyckade satsningar på skolutveckling och verksamhetsutveckling.

Vi arbetar över hela Sverige.

Vi förbereder förändringsarbete

Vi har en beprövad 3-stegsmetod som hjälper er att bädda för framgång vid utveckling av er verksamhet.

Syftet med vår metod är att skapa insikt och förståelse för utmaningar och möjligheter med förändringsarbetet, och inte minst – möjliggöra delaktighet och samsyn samt skapa underlag för beslutsfattande.

Vi genomför förändringsarbete

Från behov till verksamhetsnytta - hur gör man? Fråga oss - vi vet hur en förändringsresa bör startas och hur man tar sig till målet utan onödiga omvägar.

Förändringsresan - ett tåg

Vi utvärderar nytta

Skoltempen är en metod för att utvärdera nyttan av era investeringar i verksamhetssystem för skolan.

Skoltempen utförs till fast pris och priset sätts utifrån antal skolor.

Termometer skola

Vårt erbjudande

Heltäckande verksamhetsutveckling, skolutveckling och projektledning.

Vi lägger bitarna på plats i skolpusslet och genomför projekt med rätt kvalitet, på rätt tid och till rätt kostnad.

Mål&strategi.png

Mål och strategi

Utan mål spelar det ingen roll åt vilket håll man går - det blir ändå åt fel håll.

Förstudier, nulägesbeskrivningar och grova behovskartläggningar - vi hjälper er att snabbt komma igång med skolutveckling och verksamhetsutveckling.

Vi är er oberoende rådgivare när ni ska göra era strategiska val.

Behov&krav.png

Behov & krav

Om man inte vet vad problemet är kommer lösningen alltid att vara fel.

Det finns många sätt att beskriva sina behov och krav på - men många av dem missar målet - det blir inte de verkliga behoven som beskrivs, snarare en kombination av "nice to have" och "need to have".

 

Vi kan hjälpa er att beskriva era verkliga behov!

Systempusslet.png

Systempusslet

Skolans IT-system ska samverka på ett smart sätt och vi vet hur det kan gå till.

Vi har god kännedom om marknadens skoladministrativa system och lärplattformar och med vårt samarbete med Eventful - Sveriges bästa konsulter på integrationer och molntjänster - kan vi hjälpa er att lägga bitarna på plats i ert systempussel. 

Upphandling&avrop.png

Upphandling & avrop

Om ni vet vilka era verkliga behov är det dags att skaffa den lösning ni behöver.

I offentlig verksamhet finns det flera upphandlingsformer att välja bland när det är dags att t.ex. anskaffa en lärplattform:
 

  • Öppet anbudsförfarande

  • Konkurrenspräglad dialog

  • Förhandlat förande

  • Direktupphandling

  • Avrop på avtal (SKL Kommentus och Kammarkollegiet)

Vilken passar er bäst?

Projektledning.png

Projektledning

Om man misslyckas med sin planering har man planerat att misslyckas.

Vi har lång erfarenhet av både små, medelstora och mycket stora och komplexa projekt.

 

Vi arbetar gärna som huvudprojektledare och samordnar, koordinerar och säkerställer att alla parter gör vad som förväntas och överenskommits.

1.png

Systemförvaltning

Vi kan etablera en systemförvaltning som fungerar i praktiken.

Utan en fungerande systemförvaltning kommer era investeringar inte att skapa den nytta ni tänkt er.

 

Systemförvaltning kan verka svårt, men det behöver det inte vara - vi gör det svåra enkelt, och vår modell för systemförvaltning fungerar i praktiken.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER