Referenser

Att tjäna andra är en ädel uppgift

Det är bara en sak i livet som är värre än att bli baktalad och det är det är att ingen säger något alls om mig.

Våra kunder är vår bästa reklambyrå!

Om du vill kolla med andra hur vi arbetar är det bästa sättet att prata med våra kunder. Vi har inte varit verksamma så länge, men vi har redan flera som kan berätta för dig hur vi sköter våra uppdrag.

Utvecklingsledare Upplands Väsby kommun

Jag har varit projekt- och objektsägare för införandet av SchoolSoft och Google G Suite for Education i de kommunalt drivna grundskolorna samt gymnasium. Projektet omfattade ca 3,700 elever, 500 lärare och annan personal.

NiVi har varit vår huvudprojektledare för implementering av våra nya system med allt vad det innebär, t.ex. integrationer med kommunens övriga verksamhetssystem för skolan.

 

NiVi har även hjälpt oss i vårt val av leverantörer och på ett föredömligt sätt utgjort stöd i vår beslutsprocess. NiVi har också på ett systematiskt och välorganiserat sätt stått för all utbildning av alla personalgrupper i båda systemen. Utbildningen har skett med rektorer, administratörer, objektspecialister, elevhälsopersonal och samtliga lärare.

 

NiVi har skött projektet på ett föredömligt sätt och haft återkommande möten med mig som projektägare så att det har varit lätt att följa projektets alla delar och jag har fått rätt underlag för att kunna fatt beslut om hur projektet skulle tas vidare under hela processen.

 

Jag kan med den erfarenhet jag har med mitt samarbete med NiVi starkt rekommendera NiVi till liknande uppdrag.

Kent Norström, Utvecklingsledare Utbildningskontoret, Upplands Väsby kommun

77912369-GRxBe.png

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER