Skolpusslet

Alla bitar passar någonstans, men inte alltid i samma pussel.

Hur ser ert skolpussel ut?

Skolan är en komplex verksamhet och det är många bitar som samverkar för att skapa en väl fungerande verksamhet.

När vi gör förstudier, kartläggningar och genomför intervjuer i skolverksamheter utgår vi från skolpusslet. På så sätt fångar vi verksamhetens behov och krav och vi får en bra helhetsbild av hur verksamheten fungerar idag och hur man vill att den ska fungera imorron.

 

Vi kan  hjälpa er att lägga bitarna på plats i ert skolpussel.

NiVi:s skolpussel
76003978-o3Tyu.png

Lärares arbete

För att elever ska lyckas behöver skolan konkretisera kunskapskraven i undervisningen och de uppgifter som bedöms.

Det är viktigt att ha funktionella och effektiva verksamhetsystem liksom rutiner för det administrativa arbete lärare utför när bedömningar och betyg dokumenteras. Låt oss hjälpa er att skapa ett flöde präglat av transparens, likvärdighet och rättssäkerhet!

76003983-z25Lm.png

Schema

Låt schemaläggningen skapa goda förutsättningar för utbildningen!

Schemat är det konkreta uttrycket av organisation och tjänstefördelning. Schemat påverkar elevernas upplevelse av skolan, lärares planeringar och utgör grundförutsättning för arbetet med att främja närvaro och åtgärda frånvaro. Hur ser era schemamässiga förutsättningar ut?

76003992-lhLkm.png

Elevakt

Elevhälsans kompetenser samverkar i det hälsofrämjande arbetet liksom med insatser för att möjliggöra att alla elever lyckas i skolan.

Elevhälsans arbete och beslutade insatser behöver dokumenteras, bl.a. ska åtgärdsprogram upprättas för elever som behöver särskilt stöd.

 

Systemen i vilka man hanterar sådant arbete behöver vara tillförlitliga och funktionella och säkerställa ett arbete i enlighet med de nationella styrdokumenten och att de uppfyller kraven som ställs i det Europeiska dataskyddsdirektivet (GDPR). Vi kan hjälpa er att skapa ordning och reda i era digitala elevakter!

76003987-ZTX3K.png

Samarbetsytor

Har ni digitala samarbetsytor för den pedagogiska verksamheten?

Spelar det någon roll om man väljer Google G Suite eller Microsoft Office 365? Var ska man göra vad - i det skoladministrativa systemet eller i samarbetsytan? Kan ni samarbeta digitalt mellan era skolor? Hur stödjer ni det kollegiala lärandet?

 

Vi vet vilka samarbetsytor och skoladministratriva system som fungerar bra ihop. Fråga oss om råd!

76003988-u8Dwf.png

Resultat & analys

Det systematiska kvalitetsarbetet ska ge er underlag för att formulera mål och driva utveckling!

Har ni den information ni behöver för att fatta rätt beslut? Det finns mycket information i era verksamhetssystem, men hur gör ni för att analysera den? NiVi kan hjälpa er att säkerställa tillförlitlig information, följa upp resultat och leda ert förbättringsarbete!

76003991-6h6S0.png

IUP & studieplan

Systemstöd för att planera elevernas fortsatta utveckling ska vara smidigt och tydligt!

Det finns tydliga regler på nationell nivå gällande korrekt och tydlig information gällande elevernas utveckling framåt under hela skoltiden. Gymnasieskolans studieplaner och grundskolans IUP är exempel på sådan planering.

Era system och rutiner behöver ge en bra bild av vägen framåt för alla berörda! 
Har ni lyckats med det, eller strävar ni efter att bli bättre?

76003985-h9Um1.png

Kommunikation & information

Kommunikation och information är oerhört centralt i skolan. 

Det är många som vill bli informerade och många som vill informera och ni har många verktyg att välja bland; det skoladministrativa systemet, samarbetsytorna, hemsidan, intranätet, e-post m.m.

Var bör man göra vad? Vi kan ger er råd.

76003990-1srk8.png

Masterdata & systempusslet

När bitarna är på plats i skolans systempussel skapas förutsättningar för ett effektivt användande av era IT-system.

Undvik risken för manuellt arbete och onödiga dubbelinmatningar av information.

Med vår samarbetspartner Eventful - Sveriges bästa konsulter på skolintegrationer och molntjänster - kan vi hjälpa er att lägga bitarna på plats i ert systempussel.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER